La visió, la missió i els valors del CTSC

La visió 

Ser l'organització de referència i líder en el sector del transport sanitari a nivell estatal i obrir noves vies de negoci en altres sectors.

La missió

Els valors

El comportament de les persones que treballen a l'organització està motivat per uns valors compartits per tots, coherents amb la nostra missió i visió: 

Creativitat

Responsabilitat

Desenvolupament

Confiança

Il·lusió

Humilitat

Productivitat

Igualtat

Transparència

Participació

Creixement

Entusiasme

Progrés

Respecte

Col·laboració