Formació contínua

El CTSC Regió Girona impulsa el desenvolupament personal i laboral dels nostres professionals a través d’un pla de formació. Aquest procés d’aprenentatge i formació constant té l’objectiu de garantir un grau òptim de coneixement, ja sigui de la tecnologia utilitzada com dels darrers processos sociosanitaris: