SOL·LICITUD DE SERVEI

 

Sol·licitud de pressupost per trasllat de pacient.

Formulari per sol·licitud de pressupost per trasllat en ambulància de pacient. (Alta domiciliaria, trasllat interhospitalari, visita medica, diàlisis, altres...)


Asignación
Acerca de