Canal de denúncies del CTSC Girona

La teva seguretat i integritat són prioritàries per a nosaltres. A CTSC Girona, promovem un entorn de treball ètic, segur i respectuós. Si has presenciat o estàs al corrent de qualsevol conducta que contravingui els nostres estàndards ètics, normatives internes o legislació vigent, t’animem a fer-lo saber a través d’aquest canal.

Com utilitzar el Canal de Denúncies:

  1. Descriu l’incident: Proporciona tanta informació com puguis sobre la situació que desitges denunciar.
  2. Confidencialitat garantida: Totes les denúncies són tractades amb la màxima confidencialitat. La teva identitat serà protegida en tot moment, a menys que indiquis el contrari.
  3. Anàlisi i acció: El nostre equip especialitzat analitzarà cada cas i prendrà les mesures apropiades per abordar la situació de manera justa i respectuosa.

Què incloure en la teva denúncia:

  • Detalls del incident: Data, hora, lloc i qualsevol altra informació rellevant que pugui ajudar en la investigació.
  • Persones involucrades: Si és possible, identifica qui està involucrat, directa o indirectament.
  • Documentació suport: Si disposes de documents, fotografies o altres proves que puguin suportar la teva denúncia, menciona que existeixen aquests recursos.

Recorda, el teu coratge en parlar és vital per mantenir la nostra organització justa i responsable. A CTSC Girona, estem compromesos a revisar i actuar en totes les denúncies de manera seriosa i meticulosa.